หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 20 งาน

1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ (ผัก ผลไม้ อาหารสด เครื่องปรุง)

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

1.วางแผนการซื้อวัตถุดิบ และ ควบคุมการส่งมอบ จาก ผู้ขาย
2. ซื้อวัตถุดิบให้ได้ ตรงตามความต้องการของผู
วันที่ 8 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. ซุปเปอร์ไวเซอร์ / เจ้าหน้าที่ (ประจำโรงงานบ้านบึง-ชลบุรี)

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

- วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้บรรุลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ ผ วันที่ 8 เม.ย. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีวะ (ประจำโรงงานชลบุรี)

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 8 เม.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท/ ประสบการณ์
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่คีย์ออเดอร์(Oder)

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

1. คีย์ข้อมูล ติดตามการสั่งซื้อของลูกค้า และ ติดตามการส่งสินค้าของบริษัท
2. ประสานงานการขาย สินค้าข
วันที่ 8 เม.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ ประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่การเงิน(ประจำสำนักงานกรุงเทพ)

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯทำงานตั้งแต่วันจันทร์-เสาร์(8.30-17.00 น.)(วันเสาร์ครึ่งวัน 8.30-12.00 น.ทุกเสาร์) วันที่ 8 เม.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ พิจารณาตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

- ติดต่อประสานงาน ระหว่าง ลูกค้าภายในประเทศ และ ต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท
- วางแผน
วันที่ 8 เม.ย. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

- วางแผน จัดซื้อ ติดตาม และ ประสานงานกับ Supplier และ หน่วยงาน ในบริษัท
- บริหาร ควบคุม และปฏิบัติ
วันที่ 8 เม.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ ประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. เจ้าหน้าที่ด้านเอกสารนำเข้าและส่งออก

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

-จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งสินค้าออกได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อกำหนดเวลาเช่น Invoice, วันที่ 8 เม.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

ควบคุมดูแลจัดการระบบคุมคุณภาพของส่วนประกอบการผลิต ระหว่างกระบวนการผลิต สินค้าสำเร็จรูป คลังสินค้าและ วันที่ 8 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. หัวหน้าแผนกบุคคล

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 8 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานบ้านบึง-ชลบุรี)

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้บรรุลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ ผล วันที่ 31 ก.ค. 2557
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ ทรัพยากรมนุษย์ (ประจำโรงงานบ้านบึง-ชลบุรี)

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

HRM
- งานสรรหา ว่าจ้าง
- งานค่าตอบแทน สวัสดิการ
HRD
- งาน พัฒนาพนักงานและฝึกอบรม
- งาน แรงงานสั
วันที่ 31 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ พิจารณาตามประสบการณ์
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานชลบุรี)

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตามคู่มือการดำเนินการและ แผน PM
- ปฏิบัติงาน ให้บรรลุตาม KPI ที่กำหนด
- ดูแ
วันที่ 31 ก.ค. 2557
อัตรา 9
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ พิจารณาตามประสบการณ์
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (ประจำโรงงานชลบุรี)

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 31 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ พิจารณาตามประสบการณ์
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. หัวหน้าแผนกผลิตเครื่องเทศ (ประจำโรงงานบ้านบึง-ชลบุรี)

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 31 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ พิจารณาตามประสบการณ์
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. หัวหน้าแผนกผลิตเครื่องดื่ม (ประจำโรงงาน บ้านบึง-ชลบุรี)

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

- วางแผน ดูแล ควบคุม การผลิตเครืองดื่ม ให้บรรลุตามเป้าหมาย
- ดูแล จัดการ กำลังคน เครื่องจักร วิธีกา
วันที่ 31 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป / เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 31 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ พิจารณาตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

- ติดต่อประสานงาน ระหว่าง ลูกค้าภายในประเทศ และ ต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท
- วางแผน
วันที่ 31 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ-เครื่องมือวัด

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 31 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. ช่างเทคนิค

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

- ดูแลและควบคุมเครื่องจักร ให้ดำเนินการผลิตให้้ได้ ตามเป้าหมายที่กำหนด
- ดูแลรักษา และ เตรียมเครื่อ
วันที่ 31 ก.ค. 2557
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี